Bij het Golfcentrum kunnen kinderen van 6 t/m 17 jaar leren golfen. Wij organiseren in samenwerking met golfclub ‘De Vijf Margen’ het hele jaar golftrainingen, wedstrijden en Fun activiteiten. Van de Nederlandse Golf Federatie hebben we het zogenaamde “Committed to Jeugd” certificaat gekregen. Dit geeft aan dat kinderen bij ons heel goed kunnen leren golfen. Wij zijn een permanente kweekvijver van de regio …

Spelenderwijs leren golfen

Ons jaarprogramma bestaat uit 15 groepstrainingen gericht op het spelenderwijs aanleren van golfvaardigheden en spelregels. Er is veel afwisseling in de oefenstof. Zo organiseren we continue spellen en uitdagende wedstrijdjes. De lessen worden stapsgewijs gegeven met een gezonde balans tussen individuele en groepsgerichte aandacht. Fun, succesbeleving en goed opgeleid zijn onze uitgangspunten. De lessen worden gegeven in groepjes van 5-7 kinderen ingedeeld op leeftijd en niveau.

Lesstructuur

Binnen de lessen werken we aan de hand van vaste technische richtlijnen die ondersteund worden door de Nederlandse Golf Federatie. Tijdens verschillende testmomenten kunnen kinderen golfcertificaten verdienen en brengen we zodoende hun golfvooruitgang in kaart. Dit werkt motiverend, is leuk en geeft ons tegelijkertijd de gelegenheid om kinderen nog beter te begeleiden. Ons les-systeem stimuleert het behalen van baanpermissie of een officiële golf handicap.

Samenwerking

We werken met al onze activiteiten nauw samen met Golfclub “De Vijf Margen”. De verschillende jeugdactiviteiten en wedstrijden georganiseerd door golfclub “De Vijf Margen” bieden een mooie brug voor de kinderen om het geleerde en geoefende in de praktijk te kunnen toepassen. De jeugdleden zijn automatisch lid van “De Vijf Margen” zodat ze onbeperkt mee kunnen doen aan de activiteiten.

Lesplanning en inschrijven

De exacte lesplanning wordt jaarlijks bekend gemaakt via de site. Kinderen die nieuw zijn kunnen altijd een gratis proefles volgen. Nadat u ons een mail (jeugd@golfcentrumnoordwijk.nl) heeft gestuurd, wordt binnen 48 uur contact opgenomen. Zet in uw mail svp duidelijk waarom u contact met ons heeft opgenomen en vergeet uw mobiele nummer niet te vermelden!
Close
Go top